Wschody i zachody

wsch.x
zach.x
Faza księżyca:
wsch.x
zach.x

Informacje o Dropiu

Dowiedz się więcej o Dropiu

Drop

Aktualności
CZYNY
W nawiązaniu do spotkania na strzelnicy umieszczamy planowane czyny społeczne na rzecz koła łowieckiego DROP nr 17 w Poznaniu w sezonie 2016/2017r.

Szacowanie szkód obwód 214,218.
Mentlewicz Michał
Pilc Marek
Szczepaniak Grzegorz

Szacowanie szkód obwód 472.
Chudziński Ryszard
Czempilk Eugeniusz
Szczotka Grzegorz

Czyny obwód 218.
1. 21.05.2016r. godz. 9.00 Prace porządkowe i konserwacyjne stanica Silna (malowanie altany, odnowienie okien).Odpowiedzialny za czyn kolega Makowski Bogdan.
Koledzy wyznaczeni do czynu:
Baranowski Piotr
Biskupski Janusz
Czarnota Zygmunt
Dzięgielewski Damian
Konieczny Maciej
Kreczmer Andrzej
Krzyś Marek
Makowski Jarosław
Mentlewicz Janusz
Rogala Paweł
Szudziński Jacek
Taberski Eugeniusz
Wyrembelski Lech

2. Kontrola 2 razy w tygodniu stanu i ewentualna naprawa pastucha pole Betony, Silna.
Odpowiedzialny za czyn kolega Sobolewski Marek.
Koledzy wyznaczeni do czynu:
7-14.05.2016r. Mentlewicz Janusz
14-21.05.2016r. Krzyś Marek
21-28.05.2016r. Sobolewski Łukasz
28.05-4.06.2016r. Krzyś Wojciech
4.06-11.06.2016r. Biernacki Krzysztof
11.06-18.06.2016r. Kuska Marcin
18.06-25.06.2016r. Mentlewicz Janusz
25.06-02.07.2016r. Krzyś Marek
2.07-9.07.2016r. Sobolewski Łukasz
9.07-16.07.2016r. Krzyś Wojciech
16.07-23.07.2016r. Biernacki Krzysztof
23.07-30.07.2016r. Kuska Marcin

3. Koszenie trawy i opieka nad naszą stanicą Silna. Odpowiedzialny za czyn kolega Makowski Bogdan
Koledzy wyznaczeni do czynu:
Makowski Jarosław
Makowski Michał

4. Pomoc w pracach polowych i przy zagospodarowaniu łowiska. Odpowiedzialny za czyn kolega Mentewicz Michał.
Koledzy wyznaczeni do czynu:
Kuska Marcin
Mizgajski Piotr
Sobolewski Marek
Taberski Eugeniusz
Weiman Marcin
Wróż Maciej

5. Sierpień letnia obserwacja zwierzyny 3 wyjścia w łowisko. Dokładny termin podamy po uzgodnieniach z Nadleśnictwem Bolewice. Odpowiedzialny za czyn kolega Mentlewicz Michał.
Koledzy wyznaczeni do czynu:
Baranowski Piotr
Biskupski Janusz
Czarnota Zygmunt
Dzięgielewski Damian
Kapłon Karol
Konieczny Maciej
Kreczmer Andrzej
Rogala Paweł
Roszkowiak Grzegorz
Sobolewski Marek
Szczepaniak Grzegorz
Szudziński Jacek
Taberski Eugeniusz
Wyrembelski Lech

6. Sierpień demontaż ogrodzenia pole (Betony,Sila) i zmagazynowanie go na naszej stanicy. Odpowiedzialny za czyn kolega Mentlewicz Michał.
Koledzy wyznaczeni do czynu:
Biernacki Krzysztof
Kapłon Karol
Krzyś Marek
Krzyś Wojciech
Kuska Marcin
Makowski Michał
Makowski Jarosław
Sobolewski Łukasz
Taberski Eugeniusz

Czyny Obwód 214.
1. Dyżury na zasiewach kukurydzy rewir Linie, Paryżewo, Chudobczyce. Odpowiedzialny za czyn kolega Pilc Marek
Koledzy wyznaczeni do czynu:
30.04.2016r. Minge Kazimierz
1.05.2016r. Pilc Marek
2.05.2016r. Lisek Mateusz
3.05.2016r. Weiman Marcin
4.05.2016r. Mizgajski Piotr
5.05.2016r. Minge Maciej
6.05.2016r. Pilc Roman
7.05.2016r. Minge Katarzyna
8.05.2016r. Kawczynski Marek
9.05.2016r. Kazimierczak Arkadiusz
10.05.2016r. Makowski Marek
11.05.2016r. Słupiński Maciej
12.05.2016r. Andrzejewski Piotr

2. Wykaszanie trawy pod pastuchem pole Weimana. Odpowiedzialny za czyn kolega Pilc Marek.
Koledzy wyznaczeni do czynu:
Benedyk Pilc

3. Opieka nad naszą stanicą Algier, prowadzenie kroniki koła. Odpowiedzialny za czyn kolega
Pilc Adam.
Koledzy wyznaczeni do czynu:
Jelonek Andrzej

4. Sierpień demontaż ogrodzenia pole (Weimana) i zmagazynowanie go na naszej stanicy. Odpowiedzialny za czyn kolega Pilc Marek.
Koledzy wyznaczeni do czynu:
Andrzejewski Piotr
Kapłon Karol
Kazimierczak Arkadiusz
Lisek Mateusz
Minge Katarzyna
Minge Maciej
Mizgajski Piotr
Pilc Roman
Słupiński Maciej

5. 19-20.08.2016r. letnia obserwacja zwierzyny 3 wyjścia w łowisko. Pierwsze wyjście 19 sierpnia wieczorem następne 20 sierpnia rano i wieczorem. Odpowiedzialny za czyn kolega Pilc Marek.
Koledzy wyznaczeni do czynu:
Andrzejewski Piotr
Kawczyński Marek
Kazimierczak Arkadiusz
Lisek Mateusz
Makowski Marek
Minge Katarzyna
Minge Kazimierz
Minge Maciej
Mizgajski Piotr
Pilc Adam
Pilc Benedykt
Pilc Roman
Słupiński Maciej
Weiman Marcin

6. Żniwa. Pomoc w pracach związanych z załadunkiem i rozładunkiem ziarna i snopów owsa.
Odpowiedzialny za czyn kolega Pilc Marek.
Koledzy wyznaczeni do czynu:
Andrzejewski Piotr
Kawczyński Marek
Kazimierczak Arkadiusz
Lisek Janusz
Lisek Mateusz
Makowski Marek
Minge Kazimierz
Minge Maciej
Pilc Benedykt
Pilc Roman
Słupiński Maciej
Weiman Marcin
Mizgajski Piotr

Czyn obwód 472.
1. Pomoc w zimowym dokarmianiu zwierzyny i przy zagospodarowaniu łowiska. Odpowiedzialny za czyn kolega Szczotka Grzegorz.
Koledzy wyznaczeni do czynu:
Chudziński Ryszard
Czemplik Eugeniusz
Szczotka Grzegorz

Czyn obwód 214,218,472.
1. Pomoc prawna w bieżącej działalności koła łowieckiego. Odpowiedzialny za czyn kolega Pilc Adam.
Koledzy wyznaczeni do czynu: Michalski Wiesław

Przypominam, że remontowanie i zapewnienie dobrego stanu technicznego urządzeń łowieckich jest obowiązkiem każdego myśliwego. Chodzi tu o nasze bezpieczeństwo. Proszę o remont w pierwszej kolejności ambon (każda ambona jest przypisana do konkretnego kolegi). Szczególną uwagę proszę zwrócić na jakość drabin i szczelność dachu. Prace powinny być wykonane w miarę możliwości estetycznie, ponieważ świadczą bezpośrednio o nas myśliwych. Ambony proszę wyremontowane do końca lipca a paśniki do końca września.
Darz Bór

UWAGA !!!

CZYNY ZWIĄZANE Z PILNOWANIEM ZASIEWÓW SĄ

NAJWAŻNIEJSZE!

PROSZĘ O STAWIANIE SIĘ WYZNACZONYCH OSÓB W TERMINIE

LUB

POINFORMOWANIE O ZAMIANIE LUB ZASTĘPSTWIE!!! 
FLADROWANIE - RUSIN
KOLEDZY !
W dniu 20-02-2016 odbył się czyn na obwodzie nr 218 LEWICZYNEK.
Fladrowane było pole p.Rusina (około 2km długości, obwodu).
Uczestnicy:
Eugeniusz Taberski
Michał Mentlewicz
Maciej Wróż
Marek Pilc
Piotr Mizgajski
Marcin Kuska
Michał Makowski
Łukasz Sobolewski
Wojciech Krzyś

Czyn zakończony sukcesem i wspólna kawą na domku Uśmiech

P.S. SZKODA, ŻE NIE BYŁO ŻADNEGO KANDYDATA !!!